RoboMec Oy

Yrityksestämme

RoboMec Oy on perustettu pääkaupunkiseudulla vuoden 1983 lopulla ja merkitty kaupparekisteriin kesäkuussa 1984. Liikeidean perusajatuksena oli suunnitella ja valmistaa automaatiolaitteita kappaletavaran käsittelyyn ja kokoonpanoon. Toiminta oli insinööritoimisto-tyyppistä, mutta käsitti myös suunniteltujen laitteiden toteutuksen alihankintavalmistusta käyttäen.

Yhteensattumien seurauksena merkittävin asiakkaamme löytyi pääliikeidean ulkopuolelta, kun silloinen Wärtsilän Järvenpään tehtaat tarvitsi suunnittelijoita projekteihinsa. Suunnittelimme superkalantereiden mekaniikkaa ja olimme kehittämässä supereiden automaattisia kiinni- ja aukirullaimia.

90-luvun alun laman kynnyksellä yli 90% laskutuksestamme tuli Valmet Järvenpään tehtaaksi muuttuneelta asiakkaaltamme.

Valmetin tilaukset ehtyivät hetkeksi kokonaan ja toimintamme keskittyi alkuperäiseen liikeideaan, jota sovelsimme myös paperikonelinjojen jälkipäässä rulla- ja lavapakkauksien etiketöinnissä, kuormalavojen käsittelyssä ja muissa pakkaamiseen ja materiaalinkäsittelyyn liittyvissä sovelluksissa.

abb robotics

Valmetin suunnittelutoimeksiannot elpyivät laman hellittäessä, mutta eivät enää palanneet lamaa edeltävälle tasolle liikevaihdossamme vaan toimintamme painottui voimakkaammin laitetoimituksiin sekä suoraan loppukäyttäjille että osana pakkauslinjoja.

Olimme mukana rakentamassa uutta hitsattuja palloventtiileitä valmistavaa tehdasta, jossa projektissa tuotimme parametrisoitua CAD-ohjelmaa käyttäen venttiileiden tuotekuvia sekä valmistimme tuotantolaitteita, mm. kokoonpanohitsauskoneita ja erilaisia hitsausjigejä ja testauslaitteita. Toimitimme laitteita myös ruiskupuristuskoneiden yhteyteen kännykän kuorien valmistuksessa sekä erilaisten muovituotteiden osien kokoonpanossa indeksipöytien, tärylajittelijoiden ja räätälöityjen automaattien avulla.

Vuodesta 1992 alkaen RoboMec on toiminut Kotkasta käsin.

Palvelumme