Automaatiolaitteet ja kuljettimet

Automaatiolaitteet ja kuljettimet

Aina ei ole mahdollista tai perusteltua käyttää käsivarsirobottia ja silloin tarjoamme tehtävään logiikkaohjattua laitetta, joka suunnitellaan projektikohtaisesti tehtäväänsä.

hitsauslaite

Esimerkkinä tästä portaali-manipulaattori (yllä oikealla), joka erottelee arkkileikkurilta tulevasta viiden lavan rivistä (eli muutosta) yksittäiset lavat siirtäen ne yksi kerrallaan n. 5m matkan pakkauslinjan kuljettimelle. Yksi siirrettävä arkkipino voi painaa jopa 2000kg. Laitteen kuutta liikeakselia ohjaa Siemens S7 -logiikka ja Sinamics -käyttöyksikkö, jonka lisäksi kahta käyttölaitetta ohjaa erillinen vektoritaajuusmuuttaja. Kaikki päätoiminnot ovat sähköisesti ohjatut eikä laitteessa ole hydrauliikkaa ja paineilmaakin on vain kahdessa tunnistimessa.

Toinen esimerkki logiikkaohjattujen laitteiden toimituksista on puoliautomaattinen hitsauslaite teräksisten palloventtiilien kokoonpanoon. Laitteeseen kuuluu mm. säädettävällä nopeudella toimiva hitsauksen aikainen pyöritys sekä sähköservolla toteutettu venttiilin tiivisteiden lautasjousien esijännitys.

Muut palvelumme

automaatiolaitteet

Kuljettimet

Muovilamelli- eli moduulikuljettimet kantavat raskaita kuormia, vaikka niiden rakenneaineena onkin muoviset moduulit. Moduuleista voidaan koota leveitä kuljetinmattoja, jotka liukuvat muovilevyn pääl-lä. Liukualustana toimivan muovilevyn alla on paksu vanerilevy, joka jakaa kuorman teräksiselle kulje-tinrungolle.

Muovilamellikuljettimet soveltuvat erityisen hyvin kuormalavapakkausten siirtoon, koska lava siirtyy juohevasti kuljettimelta toiselle ilman ylitysrullastoa. Kuljettimen kärjessä on 30 mm halkaisijan tanko, jonka ympäri n. 9 mm paksu ketju kulkee, joten kuljettimien kärjet saadaan niin lähelle toisiaan, että kul-jettimen jalkalauta siirtyy vaivattomasti kuljettimelta toiselle myös poikittaisasennossa.

Kuljettimella on ns. omega-käyttö, joka mahdollistaa pienen kärkisäteen ja mahdollistaan ajon molem-piin suuntiin.

kuljettimet asennukset

Kuljettimet asennettuna lattian päälle

Arkkileikkurin Layboy

Arkkileikkurin Layboy on modernisoitu muovilamellikuljettimilla

poistokuljettimet

Arkkileikkurin teräslamelliset poistokuljettimet on modernisoitu muovilamellikuljettimilla. Kuljettimet on upotettu lattiaan samaantilaan, jossa vanhat teräslamellikuljettimetkin olivat.

lavan siirto

Lava siirtyy hienosti kuljettimelta toiselle jalka poikittain ja ilman Ylitysrullastoa.

ketjukuljettimet

RoboMec toimittaa myös rulla- ja ketjukuljettimia.