Merkintäjärjestelmät ja -laitteet

Merkintäjärjestelmät ja -laitteet

Yksikkö- ja kuljetuspakkausten merkintä joko etiketeillä, mustesuihkulla tai laserlaitteella on sovellusalue, johon meillä on tarjota monipuolinen valikoima ratkaisuja niin rulla- ja lavapakkausten robottietiketöintiin suurilla A3-etiketeillä kuin pienempien tarrojen Print&Apply -automaatioon.

Arkittamojen lavaetiketöinti sekä arkinlaskenta ja riisimerkintä

Toimitamme etiketöintijärjestelmiä paperi- ja kartonkitehtaiden arkkipakkauslinjoihin, joissa useimmiten on tulostimena laserkirjoitin. Myös lämpösiirtokirjoitin soveltuu tehtävään. Etiketit kiinnitetään joko pakkauksen ulkopintaan tai arkkipinoon jo ennen pakkausmuoviin käärintää, jolloin etiketti kiinnitetään päällimmäiseen arkkiin roikkumaan arkkipinon sivulla. Etiketti on hyvin suojassa muovikääreen alla ja jää ehjäksi kääreen poistamisen jälkeenkin.

Toimitamme myös robottipohjaisia järjestelmiä, joissa arkkipinon arkkien kappalemäärä lasketaan robotilla ja arkkipinon sivulle poltetaan X-merkit riisimerkeiksi lasermerkkainta käyttäen.

etiketöinti robotti
etiketöinti robotti
Print & Apply

Paperitehtaiden rullapakkausten robottietiketöinti

Kapasiteetti jopa 120 rullaa tunnissa kahdella etiketillä, esipainettu etiketti ja mustavalkotulostus. Tulostimena voidaan käyttää laser- tai lämpösiirtokirjoitinta.

Print & Apply -toimitukset

Print & Apply -laitteissa käytämme sarjavalmisteisia lämpö- tai lämpösiirtokirjoittimella varustettuja tulostimia, joissa kirjoitin ja kiinnityslaite on integroitu yhdeksi yksiköksi.

Sovellamme Print & Apply -laitteita joustavasti myös kohteisiin, johon standardilaite ei suoraan sovi. Esimerkkinä räätälöity portaalimanipulaattori, jolla etiketöintilaitteen työalue on laajennettu ja laite sovitettu arkkileikkurin muutonmerkintään.

Muut palvelumme