Robottijärjestelmät ja muut palvelut

Koneenrakennus on taitolaji – niin myös robotti

Suunnittelemme ja toteutamme laitteita ja järjestelmiä tuotteiden valmistuksen mekanisointiin, automaattiseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja merkintään.

Toimituksiimme sisältyy usein robotiikkaa, jolloin käytämme 3D-suunnitteluohjelmistolla luotuja malleja ja simulointiohjelmistoa robottijärjestelmien simulointiin sekä robotin ulottuman tarkistamiseen ja sovelluksen kapasiteetin varmistamiseen.

Muut palvelumme

päätylaputus