Tuotteet ja palvelut

Robottijärjestelmät ja muut palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme laitteita ja järjestelmiä tuotteiden valmistuksen mekanisointiin, automaattiseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja merkintään.

Toimituksiimme sisältyy usein robotiikkaa, jolloin käytämme 3D-suunnitteluohjelmistolla luotuja malleja ja simulointiohjelmistoa robottijärjestelmien simulointiin sekä robotin ulottuman tarkistamiseen ja sovelluksen kapasiteetin varmistamiseen.

Robottijärjestelmät ja muut palvelut
Automaatiolaitteet ja kuljettimet
Merkintäjärjestelmät ja -laitteet
3D-tulostus
Koneensuunnittelu

abb robotics